Vi bygger Bergen bedre.

Arkitektonisk berikende og miljøvennlige boliger, bygget for morgendagen.

Hva vi gjør.

Bergen Byfortetting utvikler familieboliger av høy kvalitet i Bergen og omegn. Sammen med våre partnere skaper vi hjem som gir verdi til byen, nabolaget, og kommende generasjoner.

Vår prosess.

Vi i Bergen Byfortetting er svært opptatt av bærekraft og arkitektur. For å sikre kvalitet og effektivitet i alle ledd, styrer vi derfor hele prosessen selv.

Vi fokuserer spesielt på familieboliger langs bybanetraseen mellom Lagunen og Kronstad. Tomtene vi kjøper har alle et utviklingspotensiale, og har oftest enkel tilgang til kollektiv transport, barnehage, skole og butikk.

For å få de riktige tillatelsene til våre prosjekter, er det viktig at vi som utbygger har kontroll på kommunens arealplan og samfunnsdel. Vi har også et aktivt forhold til Bergen Kommunes arkitekturstrategi, og jobber tett med relevante offentlige etater og avdelinger. Våre intensjoner som utbygger skal alltid være i tråd med gjeldende politiske vedtak.

Bergen Byfortetting har et fokus på å benytte seriøse aktører som tar miljøet på alvor,  og vi legger til rette for gjenbruk fremfor resirkulering. Dersom det er boliger som må rives, har vi hatt stor suksess med å arrangere “gi bort-fester". Her kan folk komme og plukke med seg hva enn det måtte være: Kjøkkeninnredning, dører, vinduer og annet. Deretter kildesorterer vi resten av boligen, før byggeprosessen settes i gang.

Stort sett selger vi boligene våre før selve byggingen starter. Vi koordinerer også tilvalg og endringer selv, og styrer prosjektet fremover med stor delaktighet fra våre kunder - fra start til ferdigstilling.

Vi holder det vi lover.

Bergen Byfortetting tar stolthet i å markedsføre kommende prosjekter så likt som ferdig resultat som overhodet mulig. 

Bærekraftig boligutvikling.

Bærekraft gjennomsyrer Bergen Byfortetting sin visjon, verdier, forretningsmodell, strategi og struktur. Som utbygger har vi en rekke tiltak som sørger for at våre prosjekter gjennomføres med bærekraft i fokus.

Ikon for byggematerialer.
Byggematerialer
Boligene våre benytter mest mulig tre fremfor betong og stål. Dette er et av de mest effektive tiltakene vi kan gjøre for å senke miljøutslippene.
Ikon for transportbehov.
Transportbehov
Boligene vi utvikler bygges på plasser der mye av transportbehovet i hverdagen er redusert.
Ikon for miljøbesparende tiltak.
Miljøbesparende tiltak
Vi subsidierer alle våre prosjekter med 30 000 kr per bolig, for installasjon og oppsett av varmepumpe.
Ikon for ansvarlig leverandørkjede.
Ansvarlig leverandørkjede
Bruk av flere lag underentreprenører kan pulverisere ansvar. Derfor kontraktsfester vi og gjennomfører stikkprøver.

Våre prisvinnende partnere innen arkitektur.

Hvorfor bygge med oss?

Bergen Byfortetting spesialiserer seg på boligfortetting. Vi bygger primært familieboliger, og har som målsetting å være den foretrukne aktøren for sentrale nye familieboliger i Bergen.

Derfor vektlegger vi estetisk og praktisk arkitektur, og benytter anerkjente arkitekter på våre prosjekter. Detaljert planlegging av eksteriør, interiør og utearealer gjør at vi kan stå inne for boliger hvor både barn og voksne kan trives.