Eksempelbilde på ferdig nybygg.

Vår prosess.

Vi håndterer hele prosessen fra kjøp av tomt til utvikling og salg av boliger. Ved å styre prosessen selv, har vi kontroll i alle ledd. Slik leverer vi kvalitetssikrede hjem.

1
Tomteervervelse
Vi fokuserer spesielt på familieboliger langs bybanetraseen mellom Lagunen og Kronstad. Tomtene vi kjøper har alle et utviklingspotensiale, og har som oftest enkel tilgang til kollektiv transport, barnehage, skole og butikk. Våre kunder oppnår da et mindre transportbehov i hverdagen, et lavere karbonavtrykk, og barna har flere lekekamerater i nærheten.
Vi i Bergen Byfortetting er alltid på utkikk etter nye, attraktive tomter. Noen ganger kommer slike tomter til salg på det åpne markedet, mens andre ganger blir vi kontaktet direkte, eller via tips fra vårt nettverk.
Utsiktsbilde som viser nyoppført byggmasse.
2
Søknader og tillatelser
For å få de riktige tillatelsene, er det viktig at vi som utbygger har kontroll på kommunens arealplan og samfunnsdel. Vi har også et aktivt forhold til Bergen Kommunes arkitekturstrategi, og jobber tett med relevante offentlige etater og avdelinger. Våre intensjoner som utbygger skal alltid være i tråd med gjeldende politiske vedtak.
Vi går i dialog med naboer som påvirkes av prosjektet, og presenterer planen for utbyggingen før nabovarselet blir sendt - Dette for å skape dialog og forståelse begge veier, samtidig som man unngår unødvendig friksjon. Vi finner ofte avbøtende tiltak i tilfeller der naboer i stor grad blir påvirket av boligprosjektet. 
Dronebilde av boligprosjekt.
3
Prosjektering
Bergen Byfortetting har et fokus på å benytte seriøse aktører som tar miljøet på alvor, og vi legger til rette for gjenbruk fremfor resirkulering. Dersom det er boliger som må rives, har vi hatt stor suksess med å arrangere “gi bort-fester". Her kan folk komme og plukke med seg hva enn det måtte være: Kjøkkeninnredning, dører, vinduer og annet. Deretter kildesorterer vi resten av boligen, før byggeprosessen settes i gang.

Vi som utbygger må selv ta riktige miljømessige valg. For å senke klimautslippet i byggefasen fokuserer vi på å bruke mest mulig treverk fremfor betong og stål. Videre ønsker vi å være med på pilotstudier for bruk av gjenbrukte byggematerialer.
Som utbygger er vi på toppen av beslutningshierakiet på byggeplassen. Det vil si at vi har et indirekte ansvar for alle på våre byggeplasser. Vi kan stolt si at vi aldri har hatt en alvorlig skade, og har effektive programmer og systemer for å avdekke feil raskt.

For å sikre en trygg jobbhverdag, har vi en aktiv koordinatorrolle på byggeplassen. Vi bruker også faste entreprenører, og har svært lite innleid arbeidskraft for øvrig. Dette tror vi sikrer bedre kvalitet i byggeriet, en større delaktighet i egen jobb, og senker risikoen for uriktige lønns- og arbeidsvilkår.
Nytt soverom med store vinduer.
4
Salg
Stort sett selger vi boligene våre før selve byggingen starter. Vi koordinerer også tilvalg og endringer selv, og styrer prosjektet fremover med stor delaktighet fra våre kunder - fra start til ferdigstilling.

Vi har et formelt samarbeid med Eie Eiendomsmegling, da vi mener de er best i Bergen på salg av boliger. De leverer et godt produkt, der de virkelig setter seg inn i de enkelte kvalitetene til våre prosjekter.
Når boligen er solgt, inviterer vi kjøperne til et første møte. Her presenterer vi oss som selskap, boligen de har kjøpt, og våre visjoner for prosjektet. Prosessen styres videre via BYGR - en nettside der alt av tilvalg og endringer bestemmes av kunden.

Da vi selv styrer hele prosessen, kan vi alltid garantere god service og et kvalitetssikret sluttresultat. Vi strekker oss langt for at kunden skal få boligen ferdigstilt akkurat slik de ønsker.