Eksempelbilde på ferdig nybygg.

Bærekraftig boligutvikling.

Bærekraft gjennomsyrer Bergen Byfortetting sin mening, visjon, verdier, forretningsmodell, strategi og struktur. Som utbygger har vi derfor en rekke tiltak som sørger for at våre prosjekter gjennomføres med bærekraft i fokus.

1
Byggematerialer
Gjenbruk av materiale i de ulike fasene av prosjektet er et slikt tiltak. Vi arrangerer åpent hus for dem som ønsker å ta med seg interiør fra rivingsobjekter, og tilrettelegger for gjenbruk så langt det lar seg gjøre. Deretter kildesorteres resten av objektet før den nye boligen settes opp.
Boligene våre benytter også mest mulig tre fremfor betong og stål. Dette er et av de mest effektive tiltakene vi kan gjøre for å senke miljøutslippene. Vi har bedt Klimaeetaten om å få være med på pilotprosjekt for gjenbruk av byggematerialer, og har også følere ute mot andre som kan være behjelpelig til å skape gjenbruk innen byggebransjen.
Utsiktsbilde som viser nyoppført byggmasse.
2
Transportbehov
Boligene vi utvikler bygges på steder der mye av det umiddelbare transportbehovet i hverdagen er redusert. Derfor har vi fokus på områder med enkel tilgang til kollektiv transport, butikk, skole og barnehage.

Vi er avhengig at sykkel blir et vesentlig mer brukt fremkomstmiddel. Derfor subsidierer vi alle kjøperne våre med 15 000 kr til kjøp av transportsykkel. Vi tilrettelegger for tyverisikker sykkelparkering i egne parkeringshus. I flere prosjekter står biler åpent ute, mens sykkel har egen garasje. Dette syns vi selv er en fin liten symbolikk for hvilken vei samfunnet må gå.
Med å bo tettere kommer det mange goder. Man får mindre vei til de ulike nøkkelpunktene i hverdagen, og barna våre får flere lekekamerater i nærheten. Men, det stiller store krav til at fortettingsprosessen ikke går på bekostning av eksisterende byggmasse, eller er til sjenanse for det etablerte nærområdet.
Dronebilde av boligprosjekt.
3
Miljøbesparende tiltak
Vi subsidierer alle våre prosjekter med 30 000 kr per bolig, for installasjon og oppsett av varmepumpe. Varmepumpene reduserer energibruken til oppvarming med 66 til 80%, samtidig som kjøper sparer penger på oppvarming.
Miljøaspektet vårt begrenser seg ikke bare til karbonutslipp. Vi har også et fokus på nærområdet og gjennomfører derfor en rekke analyser etter behov. Dette gjør vi for å kartlegge området med hensyn på biologisk mangfold, kulturminner, støy og infrastruktur. Dette skaper et godt rammeverk for samarbeid med de gjeldende etatene, og hjelper oss å sikre tillatelsene vi trenger for å gjennomføre våre prosjekter etter vår visjon.
Nytt soverom med store vinduer.
4
Ansvarlig leverandørkjede
Bruk av flere lag underentreprenører er en uting som kan pulverisere ansvar. Derfor kontraktfester og gjennomfører vi stikkprøver for innsyn i lønn og overtid til de ansatte. Slik kan vi være sikre på at arbeiderne mottar lønnen de har rett til, og at våre entreprenører forholder seg til gjeldende rettigheter. Alle har rett på en trygg og god arbeidshverdag. 
Som utbygger ønsker vi at våre samarbeidspartnere skal ha en trygg arbeidshverdag. Derfor etterstreber vi med stort fokus ingen skader på våre byggeplasser, og har effektive programmer og systemer for å avdekke feil raskt. Alle forskrifter og ordninger skal følges, slik at vi forhindrer ulykker på arbeidsplassen før de oppstår.