Eksempelbilde på ferdig nybygg.

Om oss.

Vi er en eiendomsutvikler med sterkt fokus på arkitektonisk berikende og miljøvennlige boliger. Boligene vi bygger skal gi noe tilbake til nabolaget, byen og dem som flytter inn.

Vi bygger primært familieboliger, og har som målsetting om å være den foretrukne aktøren for sentrale nye familieboliger i Bergen. Detaljert planlegging av eksteriør, interiør og utearealer gjør at vi kan stå inne for alle våre boliger, hvor både barn og voksne kan trives.

Som utbygger gir vi arkitekten frihet til å utøve faget sitt, og vi har høye ambisjoner for våre prosjekter når det gjelder estetikk og materiell. Bergen Byfortetting er svært opptatt av bærekraft, og sammen med våre partnere jobber vi for å skape boliger tilrettelagt for morgendagen.
Vi har en aktiv koordinatorrolle på byggeplassen for å sikre en trygg arbeidshverdag. Vi bruker også faste entreprenører, og har svært lite innleid arbeidskraft forøvrig.

Ethvert prosjekt Bergen Byfortetting bygger er like viktig, og er en del av helheten og retningen som byen vår utvikles i. Våre prosjekter skapes ikke i et vakuum, men materialiseres gjennom gode samarbeid og konstruktive prosesser.